Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Privacy

Home  /  Privacy

Privacy

Privacy, persoonsgegevens, data. Ze zijn van jou, en je wilt niet dat ze in verkeerde handen vallen. Massage Affairs houdt zich aan alle eisen van de AVG. Allereerst verzamel ik zo min mogelijk data. In principe zijn alleen je voornaam, achternaam en telefoonnummer vereist om een afspraak te maken voor een massage. Die gaan wel in een database, die dubbel wachtwoordbeveiligd op een stand-alone computer staat. Verder eventuele medische achtergronden die van belang zijn voor het geven van een verantwoorde massage (bijvoorbeeld huidallergie, asthma of hoge bloeddruk, medicijngebruik). Indien relevant, wordt dit aangevuld met nieuwe data uit vervolgbehandelingen.

De volgende onderwerpen maken deel uit van de database:

Algemeen

Voornaam + achternaam
Mobiel telefoonnummer
Emailadres (alleen als je nadere info of advies wilt ontvangen)

Gezondheid

Relevante medische historie
Medicijngebruik
Evt. huidige (para)medische behandelaars

Massage Affairs hanteert beroepsgeheim; gegevens uit de database zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak).

Indien je het niet eens bent met bovenstaande werkwijze begin ik niet aan de massage: de gegevens zijn immers nodig om je een verantwoorde massagebehandeling te geven. Wil je geen persoonlijke gegevens afgeven, en volgt er derhalve geen massage, dan ben je toch gehouden om de kosten van het consult te voldoen: je hebt de tijd immers gereserveerd…

Mobiele nummer / email

Je mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvang je binnen 24 u voorafgaand aan je massageboeking een Corona-app met vragen over je gezondheid. Deze app dient tevens als herinnering.

Je e-mailadres zal uitsluitend genoteerd worden indien je relevante info of adviezen wilt ontvangen als follow-up na de massagebehandeling.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018 van kracht) is Massage Affairs gehouden je persoonlijke gegevens na 2 jaar te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

Heb je nog vragen over je privacy, stel die dan via het Contactformulier. Ik kom er dan zo spoedig mogelijk op terug.