Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Privacy

Home  /  Privacy

Voorafgaand aan de eerste massage van een nieuwe cliënt vindt een kort intakegesprek plaats; tijdens dit gesprek wordt een electronisch intakeformulier ingevuld met algemene gegevens en eventuele medische achtergronden die van belang zijn voor het geven van een verantwoorde massage; indien relevant, wordt dit aangevuld met nieuwe data uit vervolgbehandelingen.

De volgende onderwerpen maken deel uit van het intakeformulier:

Algemeen:
– naam + adres
– mobiel telefoonnummer + e-mailadres
– geboortedatum

Gezondheid:
– relevante medische historie
– medicijngebruik
– evt. huidige (para)medische behandelaars

Massage Affairs hanteert beroepsgeheim; intakeformulieren en cliëntendossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak).

Indien je het niet eens bent met bovenstaande werkwijze wordt er niet gemasseerd: de gegevens zijn immers nodig om je een verantwoorde massagebehandeling te geven. Wil je geen persoonlijke gegevens afgeven, en volgt er derhalve geen massage, dan ben je toch gehouden om de kosten van het consult te voldoen: je hebt de tijd immers gereserveerd…

Je mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvang je 24 u voorafgaand aan je massageboeking een herinnering via SMS.

Je e-mailadres zal gebruikt worden om relevante adviezen te communiceren als follow-up na de massagebehandeling.

Commerciële aanbiedingen:

Tijdens het intakegesprek zal je worden gevraagd of je algemene gegevens gebruikt mogen worden voor het communiceren van aanbiedingen:

– e-mailadres:
Massage Affairs communiceert seizoensgebonden aanbiedingen via Facebook + op diverse internetfora op IJburg – via je e-mailadres kun je, als je dat wilt, ook direct op de hoogte gehouden worden middels een 3-maandelijkse nieuwsbrief

Indien je niet wilt dat je e-mailadres voor bovenstaande commerciële aanbiedingen gebruikt wordt, kun je dat tijdens het intakegesprek aangeven. In geen geval zal je e-mailadres, noch enig ander persoonlijk gegeven, aan derden worden overlegd (behoudens medische of juridische noodzaak).

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018 van kracht) is Massage Affairs gehouden je persoonlijke gegevens na 2 jaar te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.